මෙම පරිච්ඡේදයේදී, සහභාගීවන්නන් විසින් කරුණාවේ හෝ දයාවේ ස්වභාවය හා අන්‍යයන් වෙත කරුණාව සහසහකම්පනය දක්වනනේ කෙසේද යන්නඉගෙනගනු ඇත.කරුණාව/දයාව දැක්වීමේ විවිධ වූ බොහෝ ක්‍රම පවතින අතර කුඩා හා සරල ක්‍රියාවන්ටපවා විශාල වෙනසක් සිදුකළ හැකි බව ඔවුන් ඉගෙන ගනු ඇත.

පොදු ගුණාංග

  • ඔබ ඔබගේ අසල්වැසියාට ආදරය පෙන්වන්නේ නම්ඔහු/ඇය ඔබට පෙරළා ආදරය පෙන්වනු ඇත.
  • ‘ආදරය හා කරුණාව යනු අවශ්‍යතා විනා සුඛෝපභෝගි භාණ්ඩ නොවේ. ඒවායින් තොරව, මනුෂ්‍ය වර්ගායට පැවැත්මක් නොමැත.’ – දළෙයි ලාමා
  • සෑම දෙයක් තුළම එයට ආවේණික වූ යම් අලංකාරයක් ඇති නමුදු සෑම දෙනාම එය නොදකී.
  • 'ඔබට සෙස්සන් සතුටින් තැබීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාව පුරුදු කරන්න. ඔබට සතුටු වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාව පුරුදු කරන්න.' – දළෙයි ලාමා
  • බිය අප සිතන්නා වූ දේ අතරින් හටගනී. එය අපගේ සිත තුළ ජීවත් වේ. අපගේ සැබෑ ස්වරූපය හා අප හදවත් තුළ පවතින දේවල් අතරින් කරුණාව හට ගනී.
  • කෙතරම් කුඩා වුවද කිසිදු කාරුණික ක්‍රියාවක් කිසිදිනක අපතේ නොයයි.